Вйокати: Недопустимое название — Викисловарь

Разное

Содержание

Узагальнення знань з теми «Орфографічна норма»

Запитання 1

Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться без м’якого знака:

варіанти відповідей

кров.., степ.., мен..ший, вел..можа, кіл..це;

нен..ці, поділ..с..кий, баб..ці, склян..ці, учител..ство;

бояз кий, рід..кий, секретар.., дал..ній, німец..кий;

кін..чик, куз..ня, гіл..ці, кухар.., доч..ці.

Запитання 2

Визначте рядок , у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити апостроф:

варіанти відповідей

п..ть, р. ябий, моркв..який, без..язикий, п..єдестал

різдв.яний, ін..єкція, зв..язок, Лук..яненко, в..янути

транс..європейський, пів.яблука, торф ..яний, черв..як;

ал.янс, к..ювет, вар..єте, без..ядерний, цв..ях

Запитання 3

З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити апостроф?

варіанти відповідей

довір.я, львів..янин, верб..я, комп..ютер, в..яз

реп ..ях , зв..язок, міжгір.я, сер.йозний, медв. яиий

зів..янути, помор..яни, різьб..яр, пів..ящика, цв..х

св..ятковий, Лук..янчук, двох..ярусний, торф..ний, бур.ян

Запитання 4

З’ясуйте, у словах якого рядка допущено орфографічну помилку

варіанти відповідей

район, гайок, майонез, медальйон, бульйон

бадьорий, вольовий, гільйотина, гайочок, войовничий

льонарство, чотирьох, мільон, льодяник, вйокати

серйозний, павільйон, мальовничий, Селезньов, майор

Запитання 5

Слова правильно написані в рядку? 

варіанти відповідей

Кримський півострів, фабрика Киянка, народи півночі, західна Україна

Москва-Ріка, Князівство Монако, вулиця Ярославів вал. Софійський собор

Епоха Відродження, палац спорту. Конституція України, Нобелівська премія,

Інститут педагогіки, шевченківський стиль, Бі-Бі-Сі, Божа Мати.

Запитання 6

Усі слова з пів-, полу- написано правильно в рядку(за старим правописом)?

варіанти відповідей

пів’їдальні, пів-Європи, полудень, пів-ясена;

півмісяць, пів’яблука. пів-Одеси, пів Дніпра;

пів’ясена, пів-України, півмашини. полукіпок;

півуроку, пів-усмішка, півкниги, пів-Києва

Створюйте онлайн-тести

для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест

Натисніть «Подобається», щоб слідкувати за оновленнями на Facebook

Літературне місто — Українська гуманітарна онлайн-бібліотека

Покердом — относительно молодая контора, работает с 2014 года. Тем не менее, ее аудитория уже насчитывает тысячи клиентов. Рум не…

Один из лучших и самых востребованных азартных проектов – онлайн-казино Покердом. На сайте множество развлечений, начиная от игровых автоматов на…

Покердом — это официальная интернет-площадка для игры в онлайн-покер. В руме представлены разные покерные дисциплины — Техасский Холдем, Омаха, Дро-Покер,…

Копія: СЕКРЕТАРЕВІ ЦК КПУ Ф. Д. ОВЧАРЕНКОВІ Копія: РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ «ВСЕСВІТ» Нещодавно в «Літературній Україні» було надруковано стат­ тю О.Полторацького…

В суботу, 4 вересня, під час виступу автора фільму та його учасників і потім, після виступу І.Дзюби, який не зміг…

Дорогий Андріє Самійловичу! 12.12.1962 Звертаюсь до Вас за порадою. І прошу —коли Ви в змозі це зробити —зарадьте, будь ласка….

Букмекерська контора Спортліга – головні особливості Букмекерська контора Спортліга входить до найбільш відомих українських беттінг платформ. Власником контори є оператор…

Онлайн-казино Кэт принадлежит компании Traflow Media N.V. Работает на рынке азарта менее года. На ведение деятельности получена лицензия Кюрасао. Проект…

Лучшие бездепозитные бонусы казино Украины Маркетологи многих игорных заведений разрабатывают различные программы по привлечению пользовательской аудитории. Предоставляемый игрокам бездепозитный бонус…

Як формується рейтинг букмекерів Рейтинг букмекерів має значну роль для гравців. Завдяки йому можна правильно обрати портал для ставок, який…

Онлайн казино Френдс работает с 2014 года. Судя по русскоязычному интерфейсу, игорный дом ориентирован на Россию и страны СНГ. Информация…

Благодаря турнирным сериям с крупными гарантиями онлайн-покер стал невероятно популярным. Даже любители, участвуя в различных сериях, становятся обладателями шестизначных сумм….

Що таке поет у чистому вигляді? Людина, що виривається із обмежень звичності: поневажає приявним і прагне утраченого й неосягненого. Козаки…

Золотокоса красуня на милицях. Зветься Оксана. Захоплена собою — вражена — зворохоб- лена гурмом хлопців, що, ніби в вольєрі, роздивляються…

І знов Господь мене не остеріг, і знов дорога повилася. Тож —до побачення —у просторі і —до побачення у часі.

Особливості семантики та функціонування суфікса -а- як засобу вираження ітеративності в сучасній українській мові Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»

УкраТнський державний лiсотехнiчний унiверситет

1 2

УДК 81 ’37(477) Acnip.еративносп в сучаснiй украшськш MOBi; здшснено аналiз фуикщоиальио-семантичних ознак суфшса -а-; з’ясовуеться питання взаемозв’язку елеменпв семантики й функцiонування в структурi дieслiв i3 суфiксом -а-.

Ключов1 слова: iтерацiя, мультиплiкативнiсть, функцюнально-семантичш особливостi, семантична мотивацiя, акцiональна ггератившсть.

Doctorate L.I. Paryliak — PU by name Volodymyr Stefanyk

The peculiarities of semantic and functioning of suffix -a- as a mean expressing iterativity in modern ukrainian language

In the article the functional-semantical peculiarities of the suffix -a- as mean of expressing of iterativity in modern Ukrainian language are examined. The semantical features of this suffix are analysed. The problem of interdepence of semantical and functional elements in the structure of the verbs with suffix -a- is considered.

Кeуwords: iterativiti, multiplikativiti, functional-semantical peculiarities, semantic motivation, actional iterativity.

У сучаснш украшськш мов1 юнуе особлива група д1есл1в-1тератив1в i3 значениям кiлькiсноi характеристики ди. Лексеми ще’ групи е об’ектом дис-кусшних дослщжень мовознавщв, у працях яких представлеш полярш погляди щодо трактування семантики 1тератив1в. У загальному вигляд1 проблема розглядаеться в межах двох протилежних тез: «д1еслово в силу своei семантики менше за 1нш1 частини мови виражае значення кшькоси» [9] — «у мовах поряд з кшьюсними характеристиками у сфер1 1менника юнують кшьюст характеристики у сфер1 д1есл1в, причому характеристики надзвичайно р1знома-штт» [7, 8]. Саме р1зномаштшсть i нестандартшсть формальних засоб1в ви-раження кшьюсних характеристик ди, певна аморфшсть категорii множин-носи, представленоi чiтко вираженою опозицieю форм, спонукали нас до ви-дшення одного iз формальних показникiв ггеративносп (суфiксу -а-) та здiйснення аналiзу його функцiонально — семантичних особливостей. протиставляються двi групи iтеративiв iз суфiксом -а-:

1.1. Акустичм теративи — дiеслова, семантика яких диференцш-еться на рiвнi звукового сприйняття. Суфжс -а- виконуе функцiю семантич-ного iтеративiзатора конкретно! акустично! мжроди: аукати, ахати, бекати, вйокати, гавкати, гакати, гаркати, гейкати, егекати, йойкати, каркати, квака-ти, квокати, крякати, кувжати, кудахкати, кудкудакати, кукати, кукукати, ку-курiкати, кумкати, курликати, мекати, мекекати, мукати, муркати, нокати, ну-кати, нявкати, ньокати, ойкати, ойойкати, охати, пхекати, такати, тикати, уха-ти, фукати, хакати, хихикати, щвкати, цуцукати (до собаки), цьвохкати (до коня), шикати. Таким чином, кожне «ау», «ах», «бе», «вйо» в структурi акус-тичних iтеративiв е певним «звуковим квантом», що реалiзуеться (здшсню-еться) органами артикуляцп.

У межах групи акустичних iтеративiв можливий подiл за суб’ектною характеристикою (носш) реалiзацi! звуково! дi!:

• суб’ект-особа: аукати, ахати, вйокати, гакати, гейкати, егекати, йойкати, нокати, нукати, ньокати, ойкати, ойойкати, охати, пхикати, такати, тикати, ухати, фукати, хакати, хихикати, цуцукати (до собаки), цьвохкати (до коня), шикати;

• суб’ект — штота (тварина, птах): бекати, гавкати, гаркати, каркати, квакати, квокати, крякати, кувшати, кудахкати, кудкудакати, кукати, кукукати, куку-ршати, кумкати, курликати, мекати, мекекати, мукати, муркати.ка диференщащя повторюваних кванпв звуково! дii. • обставинно-акустичт або просодичнi, пов’язанi з акустичними д1ями, що вказують на те, як здшснюеться акустична динамша: бовкати, верещати, га-рикати, гурчати, лепетати, миркати (незрозумiло говорити), пирхати? щебе-тати. Просодичнi iтеративи пов’язат з особливостями артикуляцii звушв у процес говорiння, з такими акустичними характеристиками як висота, тембр звуку, частота звукових коливань. На ввдмшу вiд означально-акустичних, семантика обставинно-акустичних iтеративiв характеризуется вiдсутнiстю ч№ ко! диференцiацii повторюваних кванпв звуково! ди.

За умови функцюнування акустичних 1тератив1в у переносному значен-т, можлив1 контамшаци означально!’ й обставинно!’ семантики. Це вщбу-ваеться у випадках реал1заци суб’ектом-особою звуково! д1! суб’екта-ютоти: бекати, гавкати, гаркати, каркати, квакати, квокати, крякати, кувжати, кудахкати, кудкудакати, кукати, кукукати, кукуржати, кумкати, курликати, мекати, мекекати, мукати, муркати. Так, наприклад, змют д1еслова муркати (щось соб1 шд шс) визначае семантика акустично! обставинност1, актуал1зована контексту-альним показником (соб1) у форм1 акустично-означачального 1тератива.

1.2. Образм (вЬзуальнг) теративи — д1еслова, семантика яких дифе-ренщюеться на р1вш зорового сприйняття. Суфжс -а- виконуе функщю се-мантичного 1тератив1затора конкретно! в1зуально! мжроди, показника !! образно! динамжи: блимати, блискати, мигати. На вщмшу вщ акустичних 1тера-тив1в, образним (в1зуальним) д1есловам не властивий стшкий фонетично мо-тивований зв’язок м1ж фонемами слова й, покладеною в основу номшаци, оз-накою об’екта денотата.

У цш груш видшяються власне образш (в1зуальш) 1теративи глипати, зиркати. 1х семантика пов’язана не тшьки 1з зоровим сприйняттям 1теративно! ди, а й 1з самим !! здшсненням органами зору. У зв’язку з цим визначальною в диференщаци семантики цих д1есл1в е щентифшащя суб’екта ггеративно! д1!. Якщо суб’ект 1теративно! ди виражений займенником 1-о! особи однини (я глипаю), то очевидною у такому випадку е ядершсть акцюнально! семантики й шдрядшсть сенсорно!, оскшьки 1теративна д1я насамперед реал1зуеться органами чуття суб’екта, а не сприймаеться ними. Якщо ж суб’ект ггеративно! ди виражений займенником будь-яко! шшо! особи (кр1м 1-о! особи однини), то ядерною виступае власне сенсорна семантика, оскшьки ситуащя вш зиркае передбачае наявшсть того, хто в1зуально сприймае цю дда.

2. Мотиващя семантики дieслiв тдзони акцюнально! ггеративност1 пов’язана безпосередньо з ф1зичною д1яльшстю людини або з конкретними ф1зичними д1ями, спрямованими на певний об’ект.

Акцюнальш 1теративи — д1еслова, семантика яких диференщюеться не на р1вш чуттевого сприйняття, а на мисленневому, рацюнальному (усвщом-лення ф1зично! д1яльност1 чи конкретно! поди). Суфжс -а- виконуе функщю семантичного ггератив1затора конкретно! ф1зично! мжроди, вказуючи, вщпо-вщно, на !! ф1зичну динамжу: бризкати, буцати, гойдати, гуцати, дригати,

340

Збiрник науково-технiчних праць

дрижати, двигати, ковтати, мазати, махати, шрнати, ремигати, рискати, сапа-ти, тикати, шпигати.еративних дiеслiв.

3. Акцiонально-акустичнi iтеративи — дiеслова, семантика яких дифе-ренщюеться як на рацiональному рiвнi, так i на рiвнi чуттевого сприйняття, оскiльки акустичний ефект усвiдомленоi фiзичноi дii (подii) сприймаеться органами чуття. Суфжс -а- виконуе функщю семантичного iтеративiзатора ак-цiонально-акустичноi мшроди, вказуючи на И фiзично-акустичну динамшу: бабахати, бамкати, бренькати, брязкати, гримати, грюкати, гупати, гуркати, драпати, дренькати, дмухати, жбухати, жмакати, калатати, капати, ляскати, пацати, смоктати, сьорбати, тупати, шльопати.

Таким чином, основними функцюнально-семантичними особливостя-ми суфiкса -а- як показника семантики ггеративносп е:

1) експлшащя суфшсом -а- значения мультипл1кативност1 — регулярного пов-

торення через невелик! пром!жки часу сер!й мшродш, !х тотожтсть соб!

протягом всього перюду здiйсиеиия;

2) iтерацiя сенсорно мотивованих основ акустичних i образних (вiзуальних) дiеслiв;

3) iтерацiя рацюнально мотивованих основ акцiоиальиих дiеслiв;

4) гтеращя рационально-сенсорно мотивованих основ акустично-рацюнальних даеств;

5) вираження семантики акустично!, образно! чи фiзичио! динамiки тратив-

но! ди вiдповiдно до способу мотивацй семантики iтеративного дiеслова.

Лггература

1. Задорожмий Б.В. Рекоиструкuiя акцентних процеав у префiксальиих дiеслiвиих утвореннях// Мовознавство, 2003, № 1. — С. 69-72.

2. Карпшовська С.А. Конструшвання складних словотворчих одиииuь: на матер1ал1 украшсько! мови. — К., 1990. — 156 с.

3. Клименко Н.Ф. Основи морфемки сучасно!’ украiиськоi мови. — К.: Либщь, 1998. — 182 с.

4. Маслов Ю.С. Система основных понятий и терминов славянской аспектологии// Вопросы общего языкознания. — Л.: Наука, 1965. — С. 53-80.

5. Смольська А.К., Бомдар О.1. Еволющя семантики д1есл1в руху в аспект типолоп! украшсько! та сербсько! мов// Мовознавство. — 2003, № 2-3. — С. 138-144.

6. Харитонов ЛН. Формы глагольного вида в якутском языке. — М.-Л.: Наука, 1960. — С. 138-139.

7. Чесмокова Л.Д. Выражение категории количества глагольными формами современного русского языка// Вопросы языкознания, 1983, № 6. — С. 82-90.

8. Чесмокова Л.Д. Категория количества и синтаксические структуры// Вопросы языкознания. — 1981, № 2. — С. 44-52.

9. Швачко С.А. Языковые средства выражения количества в современном английском, русском и украинском языках. — К.: Вища школа, 1981. — С. 18-20.

10. Новий тлумачний словник украшсько! мови. — К.: Акошт, 2001. — 684 с.

6. Освггянсьш проблеми вищоТ школи

341

Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена


Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена.
Д.С.Лихачев

Чтоб наладить полноценный диалог между братскими славянскими культурами, надо знать больше друг о друге. Это касается не только стародавних времен, но и пестроликого ХХ века.
А.Н.Акиньшин,

О.Г.Ласунский

донецкая областная государственная администрация

отдел по делам национальностей

управление культуры

Общество «Украина-Мир»

Донецкий украинский культурологический центр

Донецкое отделение Научного общества им. Шевченко

Слобожанская волна

Авторы-составители: В.В. Олифиренко, С.Н. Олифиренко

Автор литературно-методической концепции В.В.Олифиренко

Учебное пособие-хрестоматия по украинской литературе Северной Слобожанщины

Донецк

Восточный издательский дом

2005

донецька обласна державна адміністрація

відділ у справах національностей

управління культури

Товариство «Україна-Світ»

Донецький український культурологічний центр

Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка

Слобожанська хвиля

Автори-упорядники: В.В. Оліфіренко, С.М. Оліфіренко

Автор літературно-методичної концепції В.В.Оліфіренко


Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури Північної Слобожанщини

Донецьк

Сідний видавничий дім

2005

ББК 83.3. (2=Укр.) 723

УДК 883.3 (075)

О-54
Підготовлено і видано згідно з Указом Президента України “Про Національну програму «Закордонне українство» на період до 2005 року” (24 вересня 2001 року № 892/2001) за підтримки

Донецької обласної державної адміністрації

Узгоджено з освітньою секцією Товариства “Україна-Світ”

В.В. Оліфіренко, С.М. Оліфіренко

Слобожанська хвиля: Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури Північної Слобожанщини.– Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. — 280 с.
ISBN 966-7804-92-5
До книги увійшли як твори українських письменників-слобожан із Білгородської, Курської і Воронезької областей Російської Федерації, так і твори митців слова, які життєвими обставинами були пов’язані з Північною Слобожанщиною. Падаються нариси про письменників Й.Горленка, Г.Сковороду, Л.Боровиковського, М.Костомарова, І.Череватенка, П.Барвінського, О.Коваленка, К.Буревія, Є.Плужника, В.Череватенка, фольклориста-етнографа М.Дикарєва, а також про О.Довженка, А.Малишка та ін.

У посібнику представлено життєвий і творчий шлях відомого японського письменника, українця за походженням, вихідця зі Слобожанщини В.Єрошенка; твори російських письменників О.Кольцова, І.Буніна, В.Будакова, у художньому слові яких яскраво виражена українська тематика.

Посібник підготовлено для уроків літератури рідного краю, для позакласного і самостійного читання учнів старших класів, а також для курсів українознавства, спеціалізованих класів з викладанням ряду предметів українською мовою, гуртків з вивчення української мови і літератури.

ББК 83.3. (2=Укр.) 723

УДК 883.3 (075)

Рецензенти:

А. П. Загнітко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Донецького національного університету

В.П. Кичигін, кандидат філологічних наук, доцент Білгородського державного універсітету

ISBN 966-7804-92-5

© В.В.Оліфіренко, С.М.Оліфіренко упорядкування, вступні статті, нариси, методичний апарат

© Макет ТОВ «Східний видавничий дім»

ББК 83.3. (2=Укр.) 723

УДК 883.3 (075)

О-54

Подготовлено и издано согласно Указу Президента Украины “О Национальной программе «Закордонне українство» на период до 2005 года” (24 сентября 2001 года № 892/2001) при поддержке

Донецкой областной государственной администрации

Согласовано с секцией образования Общества «Украина-Мир»
0-54 В.В. Олифиренко, С.Н. Олифиренко

Слобожанская волна: Учебное пособие-хрестоматия по украинской литературе Северной Слобожанщины.– Донецк: Восточный издательский дом, 2005. — 280 с.
ISBN 966-7804-92-5
В книгу вошли как произведения украинских писателей-слобожан из Белгородской, Курской и Воронежской областей Российской Федерации, так и произведения художников слова, которые жизненными обстоятельствами были связаны с Северной Слобожанщиной. Предлагаются очерки о Й.Горленко, Г.Сковороде, Л.Боровиковском, Н.Костомарове, И.Череватенко, П.Барвинском, О.Коваленко, К.Буревие, Е.Плужнике, В.Череватенко, о фольклористе-этнографе М.Дикареве, а также об А.Довженко, А.Малышко и др.

В пособии представлены жизненный и творческий путь известного японского писателя, украинца по происхождению, выходца из Слобожанщины В.Єрошенко; произведения русских писателей А.Кольцова, И.Бунина, В.Будакова, в художественном слове которых ярко выражена украинская тематика.

Пособие подготовлено для уроков литературы родного края, для внеклассного и самостоятельного чтения учащихся старших классов, а также для курсов украиноведения, специализированных классов с преподаванием ряда предметов на украинском языке, кружков по изучению украинского языка и литературы.
ББК 83.3. (2=Укр.) 723

УДК 883.3 (075)
Рецензенты: А.А. Загнитко, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой украинского языка Донецкого национального университета

В.П. Кичигин, кандидат филологических наук, доцент Белгородского государственного университета

ISBN 966-7804-92-5 © В.В.Олифиренко, С.Н.Олифиренко составление, вступительные статьи, очерки, методический аппарат

© Макет ООО «Восточный издательский дом»

Содержание. Зміст
Иван Драч. Вітання друзям. Приветствие друзьям 11
Некоторые правила украинской грамматики 15

Занятие 1. Украинский алфавит 15

Занятие 2. Произношение звуков украинского языка 16

Занятие 3. Буквы г и ґ в украинском языке 19
Иоасаф Горленко — церковный деятель

и писатель 20

Из творческого наследия

Бран семи добродійництв з сімома гріхами

в людині-мандрівцю (Отрывки) 21

Юным краеведам

В. Соболь. «Не горлица тихая и сладкогласая,

а зоркий орел…» 25

Для любознательных 29
Народный философ и поэт

Григорий Саввович Сковорода 30

Из творческого наследия

Сад Божественних Пісень (Отрывки) 31

На день народження Василя Томари 33

Зозуля та Косик (Басня) 33

Юным краеведам

В. Кичигин. Сковорода – «странник» в жизни

и культуре (Штрихи к биографии философа) 35

А. Гавриленко. Над Тихою Сосною (В сокращении) 39

Для любознательных 42
Украинский поэт-романтик

Левко Иванович Боровиковский 43

Из творческого наследия

Козак (Подражание народной песне) 44

Чарівниця (Украинская баллада) 46

Заманка. Пісня русалок.(Отрывок из баллады) 51

Юным краеведам

Е. Бондаренко. Л. Боровиковский: курский

период творчества 53

Для любознательных 56

Писатель, историк и фольклорист

Николай Иванович Костомаров 57

Из творческого наследия

Книга буття українського народу (Отрывки) 58

Співець 61

Пісня моя 63

Співець Митуса 65

Юным краеведам

Е. Бондаренко. Выдающийся сын слобожанской земли 68

Для любознательных 72
Украинский этнограф и фольклорист

Митрофан Алексеевич Дикарев 73

Из фольклорно-этнографических собраний

Досвітки в Борисівці Валуйського повіту 74

Поза гаєм-гаєм… (Песня) 77

Юным краеведам

В. Чумаченко. Екатеринодарский период жизни

Митрофана Дикарева 79

Для любознательных 83
Актер, режиссер, драматург

Павел Яковлевич Барвинский 84

Из творческого наследия

Мазепа (Рассказ) 85

Юным краеведам

З. Кравченко. Памяти нашего земляка 97

Б. Осыков. Письма Павла Барвинского А.П. Чехову 100

Для любознательных 101
Забытое имя: о писателе

Иване Яковлевиче Череватенко 102

Из творческого наследия

Чорноморець. Водевиль (В сокращении) 103

Юным краеведам

Г.Зленко. Жизнь, отданная на алтарь Украины 121

Для любознательных 123
Поэт, переводчик и издатель

Олекса (Алексей) Кузьмич Коваленко 124

Из творческого наследия

Серед праці 125

На крилах поезії 126

На проводи 127

Без неї 128

Зимою в парку 129

Зозуля 129

Буря 130

Переводы стихов О. Коваленко на русский язык 131

Юным краеведам

А. Кряженков. Соловей Украины: штрихи к портрету

Олексы Коваленко 133

Для любознательных 136
Драматург, литературный и театральный

критик Кость Буревий 137

Из творческого наследия

Павло Полуботок. Историческая драма (В сокращении) 138

Юным краеведам

В. Олифиренко, С. Олифиренко. Кость Буревий:

новые факты жизненного и творческого пути писателя 166

Для любознательных 171
Писатель Евгений Плужник: душа,

наполненная болью 172

Из творческого наследия

Як все живе, течуть піски пустелі… 173

Зціпив зуби. Блідий-блідий!.. 173

І ось ляжу, — родючий гній… 174

Каменя один приділ — лежати… 174

Надходить дощ. Шумлять бліді берези… 175

Падає з дерев пожовкле листя… 175

Ракетою піднісся і упав… 175

Ще в полон не брали тоді… 176

Знаю, сіренький я весь такий… 176

Я — як і всі. І штани з полотна… 176

Я знаю… 177

Переводы стихов Е. Плужника на русский язык 178

Юным краеведам

П. Чалый. Маков цвет 182

Для любознательных 184
Василий Ерошенко —

японский писатель из Обуховки 185

Из творческого наследия

Вежа для падіння. Сказка (В сокращении) 186

Оповідки зів’ялого листочка 193

Дерево на міській вулиці 196

Юным краеведам

В. Олифиренко. Дом-музей В.Я. Ярошенко 198

Ю. Патлань. Редчайшая жемчужина 200

Для любознательных 203
Воронеж – родина русских

писателей-классиков

Алексея Кольцова и Ивана Бунина 204

Из творческого наследия

А. Кольцов. Малороссийская песня 205

А. Кольцов. Ночлег чумаков 206

И. Бунин. Казацким ходом (Отрывки) 207

И. Бунин. Лирник Родион 209

И. Бунин. Жизнь Арсеньева (Отрывки) 215

Юным краеведам

С. Олифиренко. Украинская тема в творчестве

А. Кольцова и И. Бунина 223

Для любознательных 227
Они боролись с фашистами

писательским словом:

Андрей Малышко и Александр Довженко 228

Из творческого наследия

А. Малишко. Україно моя 230

О. Довженко. Щоденник (Отрывки) 234

Юным краеведам

О. Ласунский. Летучим дождем брошюр 248

О. Ласунский. Украинские писатели на Воронежчине

в годы Великой Отечественной войны 250

Для любознательных 254
Белгородский украинский поэт

Виктор Череватенко 255

Стихи

Як цвіт черемухи в саду… 256

Сон над написаним листом до матері 257

Обірвати дзвінки телефонні… 258

Маятник 259

Я не знаю, скільки часу… 259

Ви проснулися рано-рано… 260

Ой, як радісно, ой, як сонячно… 260

Я приїхав у це місто… 261

Не відмовляй, не відмовляйся… 262

Як пахнуть вишні на городі… 262

Як рана — митниця у полі… 263

Листочок, гілочка, квіточка… 263

Юным краеведам

Творческая встреча с Виктором Череватенко 264

Для любознательных 265
Прозаик и поэт Виктор Будаков:

на перекрестке двух культур 266

Стихи

Мне с ними 267

Родное слово 268

Живые две свечи 268

Стоит гора высокая 269

Трава памяти 269

Знает Бог 270

Бронзовый Богдан 270

Философ на пасеке 271

Плуг и перо 272

Наша общая книга 272

Тиха Полтавщина 273

Полей цветастые платки 274

Криниця і зірниця 274

Юным краеведам

Все вдохновляет писателя 276

Для любознательных 277
Учителям-словесникам. Рекомендации по

использованию пособия-хрестоматии «Слобожанская

волна» в учебно-воспитательном процессе 278Достарыңызбен бөлісу:

Тестові завдання для самоконтролю

1. Оберіть правильний варіант відповіді.

Фонетика — це розділ мовознавства, що вивчає:

а) будову слова;

б) способи творення слів;

в) звукову систему мови, способи її функціонування;

г) лексичний склад мови.

2. Звуки мови поділяються на голосні та приголосні:

а) так;

б) ні.

3. Оберіть рядок, у якому всі звуки дзвінкі:

а) [б], [у], [т], [з], [ж], [г];

б) [б], [д’], [з], [дз], [в], [р];

в) [в], [л], [н’], [ц], [г], И;

г) [п], [ш], [т’], [к], [х], [с].

4. У якому рядку всі ненаголошені голосні можна перевірити наголосом:

а) березень, бриніти, тривога, вітер, великий, криве;

б) темніти, земля, кривенька, держу, клекотіти, несу;

в) ожеледь, берег, дерево, дрижати, тривалий, дизель;

г) вимоги, широкий, зелень, шелест, динамо, семеро?

5. Оберіть рядок, у якому фонетична транскрипція виконана правильно:

а) [п’дйіхати], [оус’ел’а], [снан:’а];

б) [шчас’т’а], [жи’ті’а], [джм’іл’];

в) [ден’], [йуніс’т’], [дзвеин’ітие];

г) [йіжак], [підводиец:’а], [йаблуонёвией].

6. Впишіть на місці крапок пропущені голосні літери. Оберіть рядок, у якому в словах іншомовного походження пишеться и:

а) ф…алка, Ш..ллер, мат…матика, Флор…да, л…ман;

б) г…мн, P…M, с.стема, ц…фра, д…якон, фа…тон;

в) ід…ал, Пар…ж, фа…тон, Атлант…да, Н…цца;

г) Антаркт…да, д…ректор, Алж…р, Ч…каго, д…зель, дж..нси?

7. Оберіть рядок, у якому в усіх словах правильно вжито апостроф:

а) п’янкий, пів’яблука, міжгір’я, м’ята, з’юрмитися, дит’ясла;

б) моркв’яний, різнотрав’я, верф’ю, п’ятилітній, сім’я, кав’ярня;

в) пів’Європи, зв’язувати, пір’я, м’ята, Св’ятослав, бур’я;

г) тьм’яний, пом’янути, пів’ясена, черв’як, пуп’янок, львів’янин.

8. У якому рядку в усіх словах правильно вжито буквосполучення йо?

а) мільйон, Муравйов, йод, Снегирйов, прийом, його;

б) йому, Линьйов, курйоз, бульйон, вйокати, дйоготь;

в) район, бульйон, серйозний, привілейований, Соловйов, Воробйов;

г) Пушкарйов, синьйого, крайовий, Йосип, підйомний, павільйон.

9. Оберіть правильний варіант відповіді.

М’який знак пишеться після м’яких:

а) д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу;

б) б, п, в, м, ф, у кінці слова та складу;

в) після р у кінці слова або складу;

г) після н перед ж, ч, ш, щ.

10. У якому рядку всі слова написано правильно:

а) Харків, тоньший, радість, різкий, скриньці, голці;

б) інший, ляльчин, кавказький, вишень, Горький, донецький;

в) мазь, доньчин, баский, тьмяний, матінці, меньший;

г) їдальня, різьбяр, станьте, ніжність, ненчин, плаский?

11. Знайдіть рядок, у словах якого допущено помилки:

а) плежневий, аванпостний, зап’ястний, кістлявий, проїзний, баластний, піаністці;

б) щасливий, компостний, пестливий, брязкнути, масний, оптимістці;

в) чесний, контрастний, студентський, хворостняк, шістнадцять, блиснути;

г) ремісник, частці, хвастливий, турист ський, шістнадцять, сонце.

12.Оберіть правильний варіант відповіді. Одна літера н пишеться:

а) у збільшувально-підсилювальному суфіксі;

б) у прикметниках зі значенням можливості або неможливості дії;

в) у прикметниках старослов’янського походження;

г) у дієприкметниках.

13. У якому рядку всі слова написано правильно

а) туманний, знаряддя, вивершений, молодістю, віссю, спросоння;

б) кінний, священний, старанно, гіллястий, ллється;

в) розява, несказанний, колосся, Ілля, вихований, миттю;

г) здійсненість, здоровенний, бованіти, безвинний, роззброїти, воз’єднання?

14. Знайдіть речення, у якому є орфографічна помилка.

а) Любов до природи, дбайливе ставлення до неї тісно пов’язане з поняттям «батьківщина».

б) У нашому маленькому мальовничому місті протикає річка Борозенка.

в) За народним повір’ям після завершення будівництва хати обов’язково роблять вінок і ставлять на хаті.

г) У свідомості людини їжа завжди постає як першочергова потреба її життя.

15. У якому рядку всі слова написано правильно:

а) Леся українка, Панас Мирний, Жан-Жак, Президент України, Народний артист України, народи півночі.

б) Панамський Перешийок, Голова Верховної ради України, Богдан, Венера, Стрийський парк, Північний полюс.

в) Чумацький Шлях, Львівська площа, Франкфурт-на-Майні, Західна Україна, Генеральний прокурор України, Тарас Шевченко.

г) Кабінет Міністрів України, Верховний суд України, республіка Білорусь, Азія, проспект Дружби народів, Будда?

Контрольна робота Частка. Вигук > Частки Документ Microsoft Word


Контрольна робота

Частка. Вигук

1.Частки немає в реченні.

А) Розум за гроші не купиш.

Б) Лунають лише пісні солов’їні.

В) Тече вода із-за гаю та попід горою.

Г) Нехай квітне планета чистотою.

2. Через дефіс треба писати всі частки рядка.

А) дарма/що, іди/но, будь/коли

Б) таки/так, тільки/но, будь/як

В) все/таки, так/от, аби/що

Г) отакий/то, як/небудь, казна/що.

3. Вигук виділено у варіанті.

А) Бувай здоров, Орлюче! Кланяйся від нас своєму дому.

Б) Як тебе не любити, Києве мій!

В) Ви чуєте, скільки вогню в нашій мові!

Г) Онде балочка весела, в ній хороші, красні села.

4. У якому рядку допущено помилку в правописі вигуків.

А) Ой-ой, їй-Богу, їй-бо, вйо, допобачення.

Б) Ку-ку, овва, добридень, ш-ш-ш, агов.

В) Ну-ну, алло, му-у-у, на добраніч, будь ласка.

Г) Ках-ках-ках, цабе, ха-ха, а-а-а, дзень.

5.Вкажіть, в якому рядку допущено помилку в правописі частки ні.

А) Ніхто, нізвідки, ні з ким, ні сліз, ніде.

Б) Ні одинніякий, ніщо, нісенітниця, ніколи.

В) Нікого, нівкого, ніяк, ні шелесту, ні до кого.

Г) Ні для кого, ніяковість, ні з ким, ні те ні се.

6. Вкажіть рядок, у якому всі частки модальні.

А) Лишень, саме, ні, так, таки.

Б) Годі, майже, нехай, тільки, невже.

В) Навіть, тільки, аякже, аж, лише.

Г) Невже, чи, майже, трохи, хоча.

7. Вкажіть, у якому рядку всі слова – вигуки.

А) О, ой, алло, вибачте, майже.

Б) Фе, до побачення, вйо, вйокати, ух.

В) Хі-хі, гайда, нумо, давай, фу.

Г) Ех, ох, гов, здрастуйте, вибачте.

8. Запишіть частки, знімаючи риски.

Де/коли, казна/де, аби/хто, коли/сь, скинь/но, буд/ як, як/от, так/то, хтозна/коли, такі/но, сядь/бо, взяв/таки, ще/й, зроби/ж, якби/то, отакий/то, таки/заспівав, все/таки, будь/коли, де/небудь, прийшов/би, хоч/би, колись/то, все/ж/таки.

9.Запишіть частки, знімаючи риски.

Не/міг, не/щастя, не/веселий, не/читаючи, не/виправлена помилка, не/кричав, не/виконана вчасно робота, не/дбалий, не/вірив, не/досипати, не/продумана тема, не/активний, не/хотя, не/виконаний план, не/зважай, ні/який, ні/звідки, ні/від/кого, ні/за/чим, ні/коли, ані/трохи, ні/про/що, ані/телень, ні/чийому/

10. Запишіть речення, підкресліть головні й другорядні члени речення, назвіть частини мови.


Навколо майдану стоять голі верби, але вже над ними гудуть бджоли.

Поділіться з Вашими друзьями:

Блог учителя русского языка и литературы Партыки Оксаны Николаевны

10 клас
Українська мова

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Фонетика. Орфографія
1. Укажіть рядок, у якому всі слова мають м’який приголосний:
а) смородина, термометр, спальня, тиша;
б) тюльпан, чайник, ягоди, міський;
в) місток, сільський, курорт, лижі;
г) ярок, сумно, пролісок, чистенький. 2. Укажіть рядок слів, у яких усі приголосні тверді:
а) ваза, ковдра, сіяти, крити;
б) береза, паста, шафа, вазон;
в) берег, дорога, кріт, краяти;
г) зимівля, сонячно, добре, корисно. 3. Виділіть рядок слів, у яких всі приголосні дзвінкі.
а) книга, літо, морози, грози;
б) межа, юпітер, косовиця, хліб;
в) дорога, гора, здоровий, димова;
г) крига, суниця, лимон, апельсин. 4. Визначте рядок слів, у яких всі приголосні глухі:
а) шматок, постіль, голосний, корабель;
б) паштет, сік, кошик, хотіти;
в) ложка, праска, юшка, ватра;
г) сімнадцять, королівство, золото, ліс. 5. Оберіть рядок, у якому в усіх словах правильно вжито апостроф: а) п’янкий, пів’яблука, міжгір’я, м’ята, з’юрмитися, дит’ясла; б) моркв’яний, різнотрав’я, верф’ю, п’ятилітній, сім’я, кав’ярня; в) пів’Європи, зв’язувати, пір’я, м’ята, Св’ятослав, бур’я; г) тьм’яний, пом’янути, пів’ясена, черв’як, пуп’янок, львів’янин. 6. У якому рядку в усіх словах правильно вжито буквосполучення йо? а) мільйон, Муравйов, йод, Снегирйов, прийом, його; б) йому, Линьйов, курйоз, бульйон, вйокати, дйоготь; в) район, бульйон, серйозний, привілейований, Соловйов, Воробйов; г) Пушкарйов, синьйого, крайовий, Йосип, підйомний, павільйон. 7. Оберіть правильний варіант відповіді. М’який знак пишеться після м’яких: а) д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу; б) б, п, в, м, ф, у кінці слова та складу; в) після р у кінці слова або складу; г) після н перед ж, ч, ш, щ. 8. Укажіть рядок слів, у яких буква ю позначає два звуки:
а) любити, юшка, юхт, бюст;
б) юрта, в’юн, матір’ю, розумію;
в) крицю, юність, солов’ю, милістю;
г) заздрістю, країною, мишею, радістю. 9. М’який знак не пишеться у таких словах:
а) Ольці, бурульці, доньчин, Саньчин;
б) Оксаньці, Галиньці, спільці, матіньчин;
в) яблунь, пісень, земель, знань;
г) думають, прагнуть, стараються. 10.Прийменник у на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка а) поїхати… відрядження, наймиліше… світі, покласти… узголів’я, здали… архів б) висновок… статті, експонат … музеї, птах … небі, участь… форумі в) вишня … цвіту, мешкала… Індії, оселя … рушниках, віра… безсмертя г) перебував … Ватикані, запевнили … добросусідстві, приведення … відповідність, заявити… відповідь д)побувати… Львові, квітник… саду, залишиться… спогадах, купити… аптеці 11.  Записати слова, в яких на місці крапок потрібно поставити м’який знак чи апостроф.
В..ячеслав,  Іл..я,  мен..шість,  хуторян..ці,  торф..яний,  смієш..ся,  л..одовик, верхів..я,  інтер..єр, п..єдестал,  б..юро,  джерел..це,  памороз..,  Хар..ків,  моркв..яний, міл..ярд,  грав..юра,  кур..єр, тр..ома,  сім..сот.
12. Зробіть фонетичний розбір слова мільярд .

Тестовый заезд Центра олимпийской подготовки Вуокатти, Вуокатти, Финляндия • Трейлраннинг » …

Тестовый заезд олимпийских спортсменов по бездорожью!

трудный

Расстояние 5.4 км

Продолжительность0:55 ч

Восхождение160 м

Спуск1 м

Самая высокая точка313 м

Самая низкая точка153 м

Разнообразный и труднопроходимый рельеф Вуокатти создает отличные условия для ходьбы и бега, а также различных тестов.Тестовая трасса Вуокатинваара, «Tour de Vuokatti» , является самой популярной летней трассой Вуокатти для бега по пересеченной местности. Выносливость финских олимпийских чемпионов также проверяется на этой сложной трассе для бездорожья!

Маршрут проходит вдоль освещенной базы лыжни Вуокатинваара, по естественным тропинкам и над настилами и заканчивается на вершине Изо-Пёлли в Вуокатинвааре, где открывающийся впереди ландшафт вознаграждает бегуна.

Рекомендация автора

Лучшие результаты летнего сезона 2020 года на трассе Тур де Вуокатти:

Женский рекорд: 21.54 мин

Рекорд среди мужчин: 18,44 мин

Лучшее время года

января

февраля

марта

апреля

мая

июн

JUL

августа

сентября

октября

ноября

декабря

Информация по технике безопасности

Этот сложный маршрут в гору и бег требуют хорошего уровня кардиофитнеса.

Старт

Караванная зона Каттиванккури, Вуокатти, Финляндия (152 м)

Координаты:

ДД

64.132383, 28.288800

DMS

64°07’56,6″N 28°17’19,7″E

UTM

35 Вт 562736 7112401

w3w

///gobblers.majorly.fingernail

Пункт назначения

Исо-Пёлли, Вуокатинваара

Пошаговые инструкции

Из спортивного института Вуокатти вы доберетесь до исходной точки, проехав по освещенной лыжной базе Ваара / Vaaran valaistu latu.Перейдите через лыжный мост и поверните налево, следуйте указателям «Vaarn valaistu latu». Примерно через 300 метров вы окажетесь в СТАРТОВОЙ ТОЧКЕ в восточном углу района для караванов Каттиванккури. Следуйте по лыжне 1,9 км. С лыжной трассы поверните направо на тропу. Участок до хижины Лехмилампи составляет 700 метров. От хижины маршрут продолжается по трассе для соревнований Ваара протяженностью 7/9 км: сначала 1,3 км по прямой, затем извилистым путем в гору мимо хижины Пёллилампи и по крутой лестнице, ведущей в Исо-Пёлли, через Ваарантие. автостоянка до конечной точки на вершину подъемника.

Примечание

все примечания об охраняемых территориях

Общественный транспорт

Подходит для общественного транспорта

Автобусы курсируют между Каяани и Соткамо по главной дороге, проходящей через Спортивный институт Вуокатти.

Как добраться

Следуйте инструкциям / знакам, ведущим к Спортивному институту Вуокатти (Vuokatin urheiluopisto).

Парковка

Бесплатная парковка на стоянке Vuokattihalli.

Координаты

ДД

64.132383, 28.288800

DMS

64°07’56,6″N 28°17’19,7″E

UTM

35 Вт 562736 7112401

w3w

///gobblers.majorly.fingernail

Как туда добраться

Прибытие поездом, автомобилем, пешком или на велосипеде

Авторские рекомендации карты

Оборудование

Правильные беговые кроссовки.

Удобно для общественного транспорта Живописный Линейный маршрут Внутренний совет

__(функция () { if (data.x != null) { return ((data.x*1000.0)).toFixed(typeof data.digits === ‘number’ ? data.digits : 1) } else { возврат ‘–’ }})()__ мм

__(функция () { if (data.x != null) { return ((data.x*100.0)).toFixed(typeof data.цифры === ‘число’ ? data.digits : 0) } else { return ‘–’ }})()__ cm

__(функция () { if (data.x!= null) { return ((data.x*0.001)).toFixed(typeof data.digits === ‘number’ ? data.digits: 1) } else { возврат ‘–’ }})()__ км

__(функция () { if (data.x != null) { return (data.x).toFixed(typeof data.digits === ‘number’ ? data.digits : 0) } else { return ‘–’ }})()__ м

__(функция () { if (data.x!= null) { return (data.x).toFixed(typeof data.digits === ‘number’ ? data.цифры : 1) } else { return ‘–’ }})()__ км/ч

__(функция () { if (data.x != null) { return (data.x).toFixed(typeof data.digits === ‘number’ ? data.digits : 0) } else { return ‘–’ }})()__

__(функция () { if (data.x!= null) { return ((data.x*1000.0)).toFixed(typeof data.digits === ‘number’? data.digits: 1) } else { возврат ‘–’ }})()__

__(функция () { if (data.x!= null) { return ((data.x*100.0)).toFixed(typeof data.digits === ‘number’? data.digits: 0) } else { возврат ‘–’ }})()__

__(функция () { если (данные.x != null) { return ((data.x*0.001)).toFixed(typeof data.digits === ‘number’ ? data.digits : 1) } else { return ‘–’ }})()__

__(функция () { if (data.x != null) { return (data.x).toFixed(typeof data.digits === ‘number’ ? data.digits : 0) } else { return ‘–’ }})()__

__(функция () { if (data.x != null) { return (data.x).toFixed(typeof data.digits === ‘number’ ? data.digits : 1) } else { return ‘–’ }})()__

__(функция () { if (data.x != null) { return (data.x)} else { возвращаемые данные }})()__

__(функция () { if (data.x != null) { return ((data.x*1000.0))} ​​else { return data }})()__

__(функция () { if (data.x != null) { return ((data.x*100.0))} ​​else { return data }})()__

__(функция () { if (data.x != null) { return ((data.x*0.001))} else { return data }})()__

__(функция () { if (data.x != null) { return (data.x)} else { return data }})()__

__(функция () { if (data.x != null) { return (data.x)} else { возвращаемые данные }})()__

{значение} ч:мин

{значение} ч

{значение} часов

{0,дата,ММММ дд}

{0,дата,ММММ дд, гггг}

{0,время,ЧЧ:мм}, {0,дата,ММ/дд}

{0,время,ЧЧ:мм}

{0}ч

{0}ч

Одна минута назад

{0} минут назад

Час назад

{0} часов назад

Один день назад

{0} дней назад

{0,дата,ММ-дд-гггг}

{ «relativeDays»: { «0»: «Сегодня», «-1»: «Вчера», «-2»: «2 дня назад» }}

__альп.i.weatherbox.renderBoxCol(данные, 0, 1)__

__alp.i.weatherbox.renderBoxCol(данные, 1, 4)__

Лучшее время для посещения Вуокатти, Финляндия, с точки зрения погоды, безопасности и туризма

Лучшее время для посещения Вуокатти в идеальную погоду:

.

С 18 июня по 26 августа

на основе средней температуры и влажности от NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований). Подробнее о погоде и поездках читайте ниже.

 


Другая туристическая информация Вуокатти

Погода в Вуокатти

Температура

Средняя температура в Вуокатти колеблется в невероятной степени. Учитывая влажность, большую часть года температура кажется низкой, с вероятностью дождя или снега в течение большей части года. Этот район менее умеренный, чем некоторые — в 14-м процентиле по приятной погоде — по сравнению с туристическими направлениями по всему миру. Недели с идеальной погодой перечислены выше.Если вы ищете самое теплое время для посещения Вуокатти, самые жаркие месяцы — июль, август, а затем июнь. См. средние месячные температуры ниже. Самое теплое время года, как правило, конец июля, когда максимумы регулярно составляют около 74,3 ° F (23,5 ° C), а ночью температура редко опускается ниже 54,1 ° F (12,3 ° C).

Температура Вуокатти (по Фаренгейту)
Ключ

Высокий

Средний

Низкий

Температура Вуокатти (по Цельсию)
Ключ

Высокий

Средний

Низкий

«Ощутимые» температуры

То, как мы воспринимаем погоду, зависит не только от температуры.Более высокие температуры влияют на нас гораздо больше при более высокой влажности, а более низкие температуры ощущаются пронизывающими при сильном ветре. Наши воспринимаемые температуры учитывают влажность и охлаждение ветром, чтобы лучше представить, насколько жарким или холодным кажется человеку день.

Воспринимаемая температура Вуокатти (F)
Ключ

Высокий

Средний

Низкий

Воспринимаемая температура Вуокатти (C)
Ключ

Высокий

Средний

Низкий

 

Средняя температура в Вуокатти по месяцам

Дневные максимумы (усредненные за месяц) обычно дают наилучшее представление о погоде.Значительно более низкое среднее и низкое обычно просто означает, что ночью становится холоднее.

Показать

по Фаренгейту
Месяц Ср. Высокий (°F) Ср. Среднее (°F) Ср. Низкий (°F)
Январь 16,6 10,9 4,2
фев 21 15,1 8
Март 31,7 23,9 14
Апрель 42.8 35,4 27,1
Май 56,9 48,3 38,9
июнь 63,8 55,7 46,5
июль 70,6 62 53,1
Август 66,2 57,9 49,5
Сентябрь 56,4 49,7 42,9
Октябрь 41.2 36,7 31,7
ноябрь 33,5 30 26,1
Декабрь 22,7 17,6 11,4

Показать шкалу Цельсия

Месяц Ср. Высокая (°С) Ср. Среднее (°С) Ср. Низкий (°C)
Январь -8,6 -11,7 -15,4
фев -6.1 -9,4 -13,3
Март -0,2 -4,5 -10
Апрель 6 1,9 -2,7
Май 13,8 9,1 3,8
июнь 17,7 13,2 8.1
июль 21,4 16,7 11,7
Август 19 14.4 9,7
Сентябрь 13,6 9,8 6,1
Октябрь 5,1 2,6 -0,2
ноябрь 0,8 -1,1 -3,3
Декабрь -5,2 -8 -11,4

 


Осадки (дождь или снег)

Если вам нужна сухая погода, месяцами с наименьшей вероятностью значительных осадков в Вуокатти являются апрель, январь и затем март.Обратите внимание, что в этом разделе мы определяем «значительные осадки» как 0,1 дюйма или более. Самая низкая вероятность дождя или снега приходится на конец мая. Например, на неделе 21 мая в среднем нет дней с осадками. В отличие от этого, в конце октября наиболее вероятен дождь или снег, а на неделе 22 октября в среднем 4 дня со значительными осадками.

Когда в Вуокатти выпадет снег? Метеостанции сообщают об очень большом количестве снега, который, вероятно, будет самым глубоким в феврале, особенно ближе к концу января и началу февраля.Лучшее время для катания на лыжах (если вообще) в Вуокатти часто около 15 января, когда свежий снег самый глубокий. Обратите внимание, что значение 0 для снега на графике ниже может означать снега не было , или что снег не зарегистрирован .

Вероятность осадков

На приведенном ниже графике показано процентное соотношение дождливых и снежных дней в Вуокатти.

Ключ

Дней с осадками

Снег на земле

На приведенном ниже графике показано среднее количество снега на земле в Вуокатти (в дюймах).

Ключ

Высота снега

Среднее количество дождя и снега за месяц

Показать дюймы

Месяц Ежедневно возможен дождь Средняя глубина снега (дюймы) Общее количество осадков (в)
Январь 20% 13,4 2
фев 24% 21,1 1,8
Март 22% 20.1 1,7
Апрель 19% 14,2 1,6
Май 24% 1,8 2,2
июнь 32% 0 3,6
июль 30% 0 3,5
Август 28% 0 3,8
Сентябрь 23% 1.4 2,9
Октябрь 28% 2,3 2,5
ноябрь 29% 2,9 2,5
Декабрь 33% 5,5 2,6

Показать сантиметры

Месяц Ежедневно возможен дождь Средняя высота снега (см) Общее количество осадков (см)
Январь 20 34 5.1
фев 24 53,6 4,6
Март 22 51,1 4,3
Апрель 19 36,1 4.1
Май 24 4,6 5,6
июнь 32 0 9,1
июль 30 0 8.9
Август 28 0 9,7
Сентябрь 23 3,6 7,4
Октябрь 28 5,8 6,4
ноябрь 29 7,4 6,4
Декабрь 33 14 6,6

 

Влажность и ветер

В Вуокатти есть очень влажные месяцы, а есть и комфортные влажные месяцы.Наименее влажный месяц — май (относительная влажность 58%), а самый влажный — ноябрь (92,3%).

Ветер в Вуокатти обычно штиль . Самый ветреный месяц — март, за ним следуют октябрь и май. Средняя скорость ветра в марте около 6 узлов (6,9 миль в час или 11,1 км в час) считается «легким бризом». Максимальные устойчивые ветры (самая высокая скорость в течение дня, длящаяся более нескольких мгновений) достигают своего пика в середине апреля, когда средняя максимальная устойчивая скорость достигает 10,4 узла, что считается слабым бризом.

Относительная влажность (%)

На графике ниже показан средний процент влажности по месяцам в Вуокатти.

Ключ

Ср. Относительная влажность

Ветер

На графике ниже показана скорость ветра (максимальная и средняя) в узлах.

Ключ

Макс. устойчивый ветер

Среднесуточный ветер

Средняя скорость ветра

Показать скорость ветра

Все значения скорости ветра указаны в узлах. 1 узел = 1.15 миль в час или 1,85 км в час.

Месяц Ср. Ветер Ср. Ощущение ветра Устойчивый сильный ветер Ощущение сильного ветра
Январь 5,1 Легкий ветерок 8.1 Легкий ветерок
фев 5,5 Легкий ветерок 8,7 Легкий ветерок
Март 6 Легкий ветерок 9.5 Легкий ветерок
Апрель 5,6 Легкий ветерок 9,2 Легкий ветерок
Май 5,8 Легкий ветерок 9,8 Легкий ветерок
июнь 5,5 Легкий ветерок 9,3 Легкий ветерок
июль 4,6 Легкий ветерок 7,9 Легкий ветерок
Август 4.7 Легкий ветерок 7,8 Легкий ветерок
Сентябрь 5,5 Легкий ветерок 8,7 Легкий ветерок
Октябрь 5,9 Легкий ветерок 9,2 Легкий ветерок
ноябрь 5,8 Легкий ветерок 8,7 Легкий ветерок
Декабрь 5,6 Легкий ветерок 8.9 Легкий ветерок

Показать относительную влажность по месяцам

Месяц Ср. Относительная влажность
Январь 85,1%
фев 82,7%
Март 69,7%
Апрель 64,3%
Май 58%
июнь 62.8%
июль 67,8%
Август 73,1%
Сентябрь 81,2%
Октябрь 85,7%
ноябрь 92,3%
Декабрь 87,7%

 

Безопасно ли путешествовать в Вуокатти?

Наши лучшие данные показывают, что эта область в целом безопасна. По состоянию на 07 октября 2019 г. нет советов по поездкам или предупреждений для Финляндии; соблюдать обычные меры безопасности.Проверьте эту страницу, чтобы узнать о недавних изменениях или регионах, которых следует избегать: Travel Advisors and Advisories. Последний раз эта рекомендация обновлялась 22 августа 2019 г.


Самые загруженные и наименее загруженные месяцы

Самым загруженным месяцем для туризма в Вуокатти, Финляндия, является июль, за ним следуют июнь и январь. Цены на отели и авиабилеты будут самыми высокими в эти месяцы, хотя вы можете сэкономить, если сделаете покупку заранее. Туристы вряд ли приедут в Вуокатти в декабре. Те, кто хочет посетить это время, скорее всего, сочтут этот месяц наименее дорогим.

Предполагаемый туризм по месяцам

 

Самые популярные месяцы для посещения
Ключ

Туристы, ищущие жилье


График туризма основан на поиске в Google услуг, которыми пользуются туристы, по сравнению с остальной частью года. Данные о туризме для этой области экстраполируются на основе близлежащих районов. Отображаемые данные рассчитаны как относительно пика , поэтому показатель 50,7 в декабре означает 50,7% туристов по сравнению с июлем.

 

 

Общий опыт путешествий по Вуокатти по сезонам

Весна (с марта по май)

Сочетание влажности и температуры делает этот сезон умеренно холодным. Максимальные значения колеблются от 63,1 ° F (17,3 ° C) до 30,2 ° F (-1 ° C) с гораздо более высокими температурами в последующие месяцы. Дождь бывает довольно часто: от 6 до 7 дней со значительными осадками в месяц. Весна является второй по загруженности для туризма, что делает ее хорошим временем для тех, кто ищет, чем заняться.

Лето (с июня по август)

Среднегодовые месяцы отличаются комфортной прохладной погодой с комфортными высокими температурами. В эти месяцы выпадает наибольшее количество осадков: от 9 до 10 дней с осадками в месяц. Июнь-август — самый загруженный туристический сезон в Вуокатти, поэтому проживание и другие виды размещения могут стоить дороже, чем обычно.

Осень (с сентября по ноябрь)

Осенние дневные максимумы колеблются от 60,9 ° F (16,1 ° C) до 29,9 ° F (-1,2 ° C), что может показаться прохладным, учитывая влажность и ветер.Дождь или снег идет значительное количество: от 7 до 9 дней в месяц. Туризм в эти месяцы самый медленный из-за погоды, поэтому цены на отели могут быть доступными.

Зима (с декабря по февраль)

В это время года в Вуокатти слишком холодно, чтобы доставить удовольствие путешественникам в теплую погоду. Средний максимум в этот сезон составляет от 30,2 ° F (-1 ° C) до 13,9 ° F (-10,1 ° C). В среднем идет дождь или снег изрядно: от 6 до 10 раз в месяц. Это время года довольно медленное с туристами.

 

Лучшее время для путешествий› Финляндия › Вуокатти, ФинляндияПохожие направления

 • Соткамо, Финляндия
 • Йормуа, Финляндия
 • Каяани, Финляндия
 • Нурмес, Финляндия
 • Иисалми, Финляндия
 • Северный Саво,
 • Финляндия
 • Центр города Куопио,
 • Финляндия
 • Куопио, Финляндия
 • Рунни, Финляндия
 • Центральная Финляндия, Финляндия

Vuokatti Weekend — Vuokatti Weekend

Популярные апартаменты Vuokatti Weekends расположены по адресу
, рядом со склонами Вуокатти, лыжными трассами и фитнес-центрами.
Взгляните и найдите квартиру, которая подходит именно вам.

Наши сдаваемые в аренду апартаменты расположены на расстоянии от 50 до 100 метров от склонов Вуокаттиса, лыжных трасс и фитнес-трасс.
Vuokattis Другие разнообразные услуги и хобби также находятся рядом с вами, всего в нескольких минутах ходьбы.
Легкий и комфортный отдых в Вуокатти, недалеко от услуг.

Rental

Weekend Lux ​​

Высококачественная квартира для отдыха в самом центре горнолыжного курорта Вуокатти.

Weekend Lux ​​— это хорошо оборудованные и просторные апартаменты для отдыха в самом центре горнолыжного курорта Вуокатти.Вы можете покататься на горных и беговых лыжах прямо от входной двери.

Подробнее

Rental

Weekend Duo

Уютная и атмосферная квартира-студия для двоих гостей.

Квартира в отличном месте в Вуокатти. Weekend Duo, 26 м2, 2 гостя, собственная сауна

Подробнее

Rental

Weekend Duetto

Наши популярные и атмосферные апартаменты-студии для двоих гостей.

Weekend Duo расположен в тихом, но центральном месте между передними склонами Вуокатти и западными склонами.Вы можете покататься на горных и беговых лыжах прямо от входной двери. В квартире есть собственная сауна и качественное оборудование.

Подробнее

Аренда

Выходные для всей семьи

Удобная и хорошо оборудованная квартира для отдыха с двумя спальнями в Вуокатти.

Уютная квартира для отдыха на 7 гостей в Вуокатти.

Подробнее

Rental

Weekend Grande

Просторная и качественная квартира с тремя спальнями для 10 гостей.

Weekend Grande — это хорошо оборудованные апартаменты для отдыха в самом центре горнолыжного курорта Вуокатти.Вы можете покататься на горных и беговых лыжах прямо от входной двери.

Подробнее

Rental

Weekend Premium

Высококачественная квартира площадью 100 м2 в прекрасном месте.

Стильная и просторная квартира для отдыха в Вуокатти. Weekend Premium, 100м2, 9 гостей, 3 спальни

Исследуйте

молодых звезд, которые засияют с официальным началом зимнего EYOF Vuokatti 2022 : ANOC

Церемония открытия Зимнего европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) озарила прошлой ночью потрясающий город Вуокатти, где звезды будущего Европы собрались для волшебного праздника зимнего спорта.

Мероприятие (20-25 марта) проходило в Vuokatti Arena, главной деревне спортсменов и месте проведения большинства соревнований EYOF. Официальное начало мероприятия включало серию развлекательных музыкальных и танцевальных представлений, отражающих юношеский задор, который делает EYOF уникальным.

спортсмена из 44 стран вышли на Vuokatti Arena в рамках парада спортсменов церемонии открытия. Вступление украинской делегации стало самым особенным моментом вечера, эмоции всех присутствующих были ощутимы.В мероприятии принимают участие 26 украинских спортсменов, их участие поддерживают ЕОК, НОК Финляндии и ряд других НОК.

В своем приветственном слове президент ЕОК и вице-президент АНОК Спирос Капралос сказал: «Мы твердо солидарны с Украиной, и для нас большая честь иметь здесь делегацию из 26 украинских спортсменов. Мы высоко ценим поддержку европейских НОК, особенно Олимпийского комитета Финляндии.

Обращаясь к важности EYOF для будущего поколения европейских спортсменов, Капралос добавил: «EYOF призван объединить молодежь Европы в мирном соревновании, охватывающем олимпийские ценности дружбы и уважения к совершенству».

Президент Финляндии Саули Ниинистё официально объявил мероприятие открытым, заявив: «Добро пожаловать на Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2022 года в Вуокатти. После долгого ожидания здесь собралось более 2000 участников со всей Европы.Никто из вас не был бы здесь без тяжелой работы и самоотверженности. У вас есть все основания гордиться собой. Желаю вам удачи и объявляю Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2022 года в Вуокатти открытым!»

После обращения президента Ниинистё представители спортсменов, судей и тренеров объявили клятву ЕМОФ. Затем Пламя мира несли финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен и лыжник Матти Хейккинен, а затем лыжница Вилма Ниссинен, которая, наконец, зажгла котел.

Резюме Вуокатти

9 января 2019 г. — 15:17

Текст: МПК

Это было фантастическое начало сезона Para Nordic в Вуокатти, Финляндия, с выдающимися индивидуальными выступлениями и сильными командами. Пока мы готовимся ко второму чемпионату мира в этом сезоне, который пройдет в Эстерсунде, Швеция, в воскресенье, напомним, чему мы научились на первом.

Норвежский успех

Норвегия довольно стильно начала сезон, завоевав семь золотых медалей и четыре серебра.Биргит Скарштейн первой нанесла удар, выиграв первые две гонки по пересеченной местности среди женщин сидя. Затем она завоевала серебро в спринте. В женском зачете стоя 17-летняя Вильде Нильсен победила во всех трех гонках по пересеченной местности и завоевала серебро как в биатлонном спринте, так и в стартовом классе. Нильс-Эрик Ульсет взял два золота и серебро в биатлоне среди мужчин стоя, завершив впечатляющую медальную гонку.

Удивительная Америка

Паралимпийский чемпион Даниэль Кноссен возглавил очень талантливую сборную США по сидячим лыжам на первом чемпионате мира.Он выиграл медаль во всех шести гонках; четыре золотых медали в лыжных гонках по пересеченной местности, коротких гонках, биатлоне в среднем и стартовом классе биатлона и две бронзовые медали в спринте по пересеченной местности и биатлоне в среднем.

Кендалл Гретч поддержала его, выиграв все женские биатлонные гонки и заняв второе место в короткой гонке по пересеченной местности. Оксана Мастерс также впечатляюще вернулась в строй после операции на локте летом, выиграв спринт по пересеченной местности и взяв серебро в стартовом классе биатлона и бронзу в спринте.

Блестящая Бразилия

Удивив всех на зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане, бразильская лыжная команда впервые поднялась на пьедестал Кубка мира в Вуокатти. Алин Роша и Кристиан Рибера выиграли бронзу в кроссе на средней дистанции, прежде чем Рибера стал еще лучше, завоевав серебряную медаль на короткой дистанции.

VI соперничество накаляется

В этом сезоне в классе для слабовидящих много соперников.В мужском кроссе Брайан Маккивер из Канады и Зебастьян Модин из Швеции обменялись ударами, и Модин вышел на первое место с двумя победами против одной Маккивера. Украинка Оксана Шишкова сталкивается с жесткой конкуренцией на двух фронтах. Австрийка Карина Эдлингер превзошла ее в двух из трех гонок по пересеченной местности, а немка Клара Клуг сделала то же самое в биатлоне.

Кононова снова в деле

Украинка Александра Кононова вернулась к победе после пропуска Паралимпийских игр.Она хорошо стартовала в лыжных гонках, завоевав серебряную и бронзовую медали. Но именно в биатлоне она отличилась, выиграв все три гонки. В этом сезоне она побеждает в биатлоне, но сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны своей подруги по команде Людмилы Ляшенко и молодой норвежской звезды Вильде Нильсен.

Новое захватывающее событие

В Финляндии дебютировала принципиально новая гонка в биатлоне – классовый старт. Это был мгновенный успех среди участников, что дало им возможность участвовать в гонке лицом к лицу, а не на время.Это обеспечило несколько близких гонок и несколько захватывающих финишей и выглядит отличным дополнением к биатлонному календарю.

Кубок мира продолжается вторым этапом в Эстерсунде с 12 по 19 января.

Средняя погода в мае в Вуокатти, Финляндия

Средняя минимальная температура (обычно минимальная температура отмечается ночью) в Вуокатти в мае составляет 1,0°C (33,8°F). Количество осадков в мае нормальное, в среднем 38 мм (1.5 дюймов). Дожди идут в среднем в общей сложности 13 дней. Средняя максимальная дневная температура составляет около 12,0 ° C (53,6 ° F). Возьмите с собой толстое одеяло, потому что ночью оно может остыть до минусовой температуры. Если вам нравится смотреть на голубое небо и любить солнце, то сейчас самое время отправиться в Вуокатти, где светит 251 час солнца.


Итак, что носить в мае? Планируйте многослойность одежды.В некоторые дни или часть дня будет хорошо и тепло, а в некоторые моменты может быть немного прохладно. Возьмите с собой дождевик на всякий случай, так как в этот период несколько дней будет идти дождь. Также возьмите с собой теплую одежду.
Не знаете, куда поехать в этом году? Теперь у нас есть инструмент, который подскажет, какое направление подходит для ваших идеальных климатических условий. Узнайте, куда пойти с нашим планировщиком погоды.

Для получения информации о другой среднемесячной погоде и о том, что делать, смотрите цифры ниже.

Среднемесячные значения в мае

Шоу по Фаренгейту

Минимальная температура 1°С

Максимальная температура 12 °С

Вероятность дождя 43%

Атмосферные осадки 38мм

Дождливые дни 13

Солнечные часы 251

Среднемесячные значения

Любопытно, какая в среднем погода в конкретном месяце?

Где остановиться в Вуокатти

Куда лучше поехать в мае в Финляндии?

Узнайте больше о погода в мае в финляндии и в каких местах самые лучшие погодные условия в этом месяце.

Что делать

Мы оценили следующие действия от 1 (наименее подходящие) до 10 (лучшие) для выполнения в мае.

Прогнозы погоды в Вуокатти (Восточная Финляндия)

Сильный снегопад

Умеренный или сильный снегопад

Пасмурно

Хотите узнать больше о климате?

Weather and Climate предоставит вам всю необходимую информацию о климате в Вуокатти.

Наш сайт предлагает климатические и прогнозные данные практически для всех стран мира. Вы собираетесь в Финляндию? На этом веб-сайте вы можете найти исторические средние значения погоды для многих городов Финляндии. Еще не определились, куда пойти? Теперь у нас есть инструмент, который подскажет, какое направление подходит для ваших идеальных климатических условий. Узнайте, куда пойти с нашим планировщиком погоды.

Коттедж: Соткамо, Вуокатти, WEEKEND LUX, 9017

Общий коттедж

Информация о размещении

Этот сдвоенный бревенчатый дом для отдыха, расположенный в горнолыжном центре Вуокатти, был построен в 2003 году.Площадь этажа 82 м², чердак 27 м². На первом этаже расположены совмещенные гостиная и кухня, спальня с 2 кроватями, сауна (электроотопление), умывальная комната и туалет. Наверху находится спальня с 2 кроватями, прихожая с кроватью шириной 140 см, диваном-кроватью и туалетом. Кровать и стул для ребенка.

Особенности

 • Электрическое освещение
  • Электрическое отопление
  • Electric Source
  • Электрический тепловой насос
  • Тепловой камин
  • Водопроводная труба
  • Душ
  • Electric Sauna
  • Туалет
  • WC Кол-во: 2 кол.
  • Духовка
  • Холодильник и морозильник
  • Микроволновая печь
  • Стиральная машина
  • Стиральная машина
  • CD-TV
  • CD-Player
  • DVD-плеер
  • Wi-Fi

  Расстояния

  • лыжный центр 200 м
  • Лыжная трасса 200 м
  • Ближайшее озеро/море/река 1.5 км
  • Автобусная остановка 500 м
  • SPA 600 м
  • SPA 3 км
  • Ski Lift 200 м
  • Snowmobile Trans 500 м
  • Beach 1,5 км
  • Соседи 10 м
  • ресторан 100 м

  Подробности

  Интернет-соединение (беспроводное, скорость 1 МБ). Каяани 33 км, Соткамо 7 км, лыжная трасса Вуокатти 100 м, трасса для беговых лыж 50 м. Пляж 1,5 км. Уборка не включена, уборку можно заказать как дополнительную услугу.Постельное белье можно взять напрокат. Домашние животные не допускаются. Заезд в 16:00 в день приезда и выезд (HOX) в 11:00 в день отъезда, а также в случае пребывания на выходные.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.